OBDK: a jogvédelem mellett minőséget is mérnek

2016.02.15. (Nyilatkozó: Dr. Novák Krisztina - OBDK főigazgazó)

A szakmai minőségértékeléssel kapcsolatos feladatokat és a minőségügyi szakfőorvosok irányítását egy éve, az egészségügyi szolgáltatások akkreditációját pedig januártól az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) végzi. Mindez azért is fontos, mert a betegbiztonság növelése érdekében a minőségügy szorosan idomul a betegek jogvédeleméhez, az OBDK másik kiemelten fontos területéhez dr. Novák Krisztina, az OBDK főigazgatója szerint.
A szakmai minőség mérhetőségét várja az OBDK a szakfőorvosoktól úgy, hogy ehhez módszertani támogatást nyújtanak számukra. Minden minőségügyi szakfőorvos gyakorlati szakember, szakorvosként praktizál a mindennapi életben. Annyi minőségügyi szakfőorvos dolgozik, ahány szakmai kollégiumi tagozat van, s a szakemberek részt is vesznek a tagozatok ülésein, rálátásuk van a saját szakterületükön íródó irányelvekre, véleményezhetik, illetve segítik a szakterületek közötti kérdésekben a párbeszédet. A szakmai kollégium átszervezése miatt még három pályázatot kell az OBDK-nak hirdetnie: a védőnői, a hospice és az egynapos sebészeti ellátás területére. A szakemberek munkáját a minőségügyi, nemzetközi és dokumentációs főosztály koordinálja.
 
A minőségügyi szakfőorvosok tevékenységét mindenképpen el kell különíteni a hatósági szakfelügyelő főorvosokétól, hívja fel a figyelmet a főigazgató. A hatóságiak ugyanis az Országos Tisztiorvosi Hivatal égisze alatt dolgoznak, s titulusukból is adódóan hatósági feladatokat látnak el, egyedi panaszokat vizsgálnak, helyspecifikusan hoznak határozatokat. Ezzel szemben a minőségügyi szakfőorvosok ágazati szinten értékelnek minőségfejlesztési céllal.
 
Fontos szerepet szánnak a szakembereknek a külső klinikai auditokban. A klinikai auditot különböző egészségügyi témakörökre, problémákra kiélezve fogják végezni, s azt mérik fel szisztematikusan, hogy az ellátási folyamatban hol vannak gyenge pontok, s azonosítják azokat a tényezőket, amelyek az eredménytelenséget okozhatják. Ezekre megoldási javaslatokat is megfogalmaznak. Akkor lehet eredményes a klinikai audit, ha a szolgáltatók érdemben foglalkoznak a javaslatokkal, s implementálják azokat.
 
A klinikai audit és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja között abban mutatkozik a hasonlóság, hogy mindegyik képes ágazati szintű problémák azonosítására. A tanúsítási és akkreditációs programok nagy része a szolgáltatók működési, szervezési folyamatait nézi különböző előírásokkal szemben. Teljes komplex képet azonban a kettő – tehát az akkreditáció és a szakmai minőségértékelés benne a klinikai audittal – együtt tud nyújtani az ellátórendszerről.
 
Forrás: Weborvos
Szerző: Sándor Judit


Kiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ