Jogvédő irodák országos hálózata - Kormánytisztviselőként, teljes munkaidőben, beszámolási kötelezettséggel dolgoznak az OBDK szakemberei minden megyében

2015.01.13. (Nyilatkozó: Dr. Novák Krisztina - főigazgató)

A gyermekek arra panaszkodnak, hogy a velük foglalkozó szakemberek túl hamar továbbállnak, vagy hogy nélkülük döntenek a sorsukról, a felnőttek pedig arra, hogy csúnyán beszél velük az orvos, vagy túl hosszú a várakozási idő. Ilyen és ezekhez hasonló panaszokat vizsgálnak és oldanak meg – lehetőleg mediációval – az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jogvédői. Mostanra az ország mindegyik megyeszékhelyén működik az OBDK-nak regionális irodája vagy infopontja, ahol a panaszosok komplex, integrált jogvédelmi segítséget kapnak.
Működésének bő két éve alatt érzékelhetően nőtt az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz (OBDK) fordulók száma. Ez azt jelenti, hogy egyre többen hallanak rólunk, érdeklődnek a munkánk iránt, és megismerik azt, de tapasztalataink szerint szájról szájra is terjed a hírünk az érintettek között – mondta lapunknak Novák Krisztina főigazgató. Hozzátette: a jogvédelmi képviselők kapcsolatot tartanak az intézményekkel, fenntartókkal, szakmai és civilszervezetekkel is, hogy a jogos panaszokat mediációval gyorsan és hatékonyan, mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzék. A megkereséseket személyesen, telefonon, levélben, e-mailben vagy az Obdk.hu honlapon működő Panaszládán keresztül lehet megtenni, a központ minden esetben visszajelez a panaszosnak.
 
Novák Krisztina elmondta, betegjogi ügyekben 2013-ban 9959-en, 2014 első fél évében 6259-en fordultak hozzájuk. Gyermekjogi esetekben 2013-ban 2261, tavaly június végéig pedig 2293 megkeresést kaptak. Ellátottjogot érintő ügyekben 2013-ban 3448, tavaly pedig az első hat hónapban 3648 kérés vagy jelzés érkezett az OBDK-hoz, illetve a jogvédelmi képviselőkhöz.
 
A főigazgató tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban a betegjogok területén leggyakrabban a hosszadalmas várakoztatást, az előjegyzés hiányát, a betegszállítást, az ellátás és a tájékoztatás hiányosságait, a nem megfelelő dokumentációt és a nem megfelelő hangnemet sérelmezték.
Gyermekjogi ügyekben visszatérő panasz a véleménynyilvánításhoz való jog sérelme, így például az, hogy a családból való kiemelésnél nem hallgatják meg a gyermeket, nélküle döntenek arról, kinek a gondozásába kerüljön. A jogvédők gyakran kapnak jelzést arról is, hogy elválasztják a családból kiemelt testvéreket, vagy sérül a gyermek szülővel való kapcsolattartásának joga.
 
Novák Krisztina hozzáfűzte: a szakellátásban lévő gyermekek gyakran panaszolják, hogy felbontják a nekik címzett leveleket, a gyámhivatali értesítésről nem tájékoztatják őket. Nevelőszülőknél élők sérelmezik, hogy gondozási helyüket úgy változtatják meg, hogy nem kíváncsiak a véleményükre, mások pedig azt, hogy csak felügyelettel telefonálhatnak. „Vannak olyanok, akik arra panaszkodnak, hogy túl nagy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek fluktuációja. Ez súlyos károkat okoz, hiszen sérti a gyermekek állandósághoz, érzelmi biztonsághoz való jogát” – jelentette ki a főigazgató. Az ellátottjogi panaszok többnyire a szabad mozgás, a szabad vallásgyakorlás, a magánélethez való jog sérelméről, illetve a levéltitkok megsértéséről szólnak.
 
A panaszolt esetek nagy része megoldódik, ha a jogvédők felkeresik az intézmények vezetőit, és elmondják nekik, milyen jogokra kell jobban figyelniük, és mit tehetnének a helyzet feloldására. Ezek mellett egy 2014 eleje óta élő jogszabály értelmében az egészségügy területén hivatalból vagy az irányító szerv felkérésére az OBDK olyan ügyekben is eljárhat, amelyek súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi sérelmet okozhatnak. Ilyenkor a jogvédők helyszíni vizsgálatokat tarthatnak, és javaslattal élhetnek az intézmény felé.
 
Az OBDK jelenleg hét regionális irodát működtet, emellett 2014 szeptemberétől a tizenkét kormányhivatalban regionális infopontokat is létrehozott, ahol komplex, integrált jogvédelmi segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. Mindezekkel megvalósult, hogy az ország minden megyeszékhelyén elérhetők legyenek a jogvédelmi képviselők integrált szolgáltatásai. Az információs pontok előnye – azon túl, hogy lehetőséget adnak a személyes ügyfélfogadásra – az, hogy a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi szakemberek a határterületeket érintő ügyeket egy helyen tudják kezelni. Példaként a főigazgató elmondta: „Egy idősek otthonában élő, betegsége miatt ápolásra szoruló panaszos esetében a betegjogokra és az ellátotti jogokra is figyelni kell. A területre szakosodott jogvédők együttműködése ilyenkor kiemelten fontos, saját szempontjaik szerint értékelik az esetet, megbeszélhetik és közösen találhatnak megoldást.”
 
Az OBDK több ízben is közreműködött már jogszabály-változtatásban. „Korábban valaki azzal keresett meg minket, hogy egy bentlakásos intézményben élő fogyatékos embert kórházba kellett szállítani, de kerekes szék nélkül vitték, mert az túl sok helyet foglalt volna el az autóban. A jogszabály-módosítás óta a betegszállítónak kötelessége a beteggel együtt vinni az összecsukható kerekes széket ” – folytatta a főigazgató. Ugyancsak az OBDK javaslatára az orvosi dokumentációt az érintettek már nemcsak másolatban kérhetik, hanem le is fényképezhetik.
 
A tervekre kitérve a főigazgató elmondta, hogy 2015-ben is kiemelt hangsúlyt fektetnek a társadalom széles körű tájékoztatására. Így például gyermekeknek szóló hangoskönyvet és foglalkoztató füzeteket szeretnének készíteni az emberi méltóságról, a beteg gyermekek jogairól, főként a bántalmazott, poszttraumásstressz-szindrómás gyermekeknek és szüleiknek. Emellett egy-egy betegségcsoporttal foglalkozó speciális kiadványokkal készülnek, és jogtudatosító, tájékoztató anyagokat készülnek kiadni.
 
Az OBDK szervezetét tekintve a főigazgató rámutatott arra, hogy a jogvédők kormánytisztviselőként, teljes munkaidőben dolgoznak, pontos beszámolási kötelezettséggel, iktatási rendszerrel, hiteles statisztikával. Az irodákban nagy figyelmet fordítanak a megfelelő munkakörülményekre, infrastruktúrára, képzésekre és a kiégés megelőzésére, hiszen őket is megilleti „a véleménynyilvánításhoz és az emberi méltósághoz való jog” – fűzte hozzá Novák Krisztina.
 
Közfeladatot látnak el a képviselők
 
Az OBDK gyermekjogi képviselői a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaivá váltak idén januártól, hiszen fontos információk és jelzések juthatnak el hozzájuk munkájuk során. Ugyancsak ettől az évtől a gyermekjogi képviselők közfeladatot ellátó személynek minősülnek, és elérhetőségeiket kötelező feltüntetni a nevelésbe vételi határozatokban. A gyermekjogi képviselők ugyanis a nevelésbe vétel előtt az elhelyezési tárgyaláson képviselik a gyermek érdekeit, a gyermekvédelemben ellenőrzik a gyermek gondozását, és a nevelési felügyeleti eljárásban képviselik a gyermeket, ezért indokolt fokozott büntetőjogi védelmük.
 
Együttműködés az egyetemekkel
 
Annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók jogvédelmi képzésben is részesülhessenek, az OBDK tavaly a hazai felsőoktatási intézmények nagy részével kötött szakmai együttműködési megállapodást. Ezeknek köszönhetően szabadon választható gyakorlatorientált kurzusok indultak a Miskolci Egyetemen, a Semmelweis Egyetem több karán, a Szegedi Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetem több karán. Ezek mellett az OBDK hatósági jellegű jogvédelmi képzéseket is szervez.
 
Forrás: Magyar Hírlap


Kiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ