Emberséges jogvédelem

2015.04.15. (Nyilatkozó: Dr. Novák Krisztina - főigazgató)

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) független központi hivatalként, országos lefedettséggel látja el a betegek, ellátottak és gyermekek jogainak védelmét, segíti őket ellátásuk során felmerülő problémáik megoldásában.
Az egészségügyi, szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban részesülő állampolgároknak az OBDK jogvédelmi képviselői tudnak segítséget nyújtani a hatékony jogérvényesítésben. Korábban alapítványi keretek között működött Magyarországon a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselet. Miben más az OBDK? – kérdeztük dr. Novák Krisztinát, az OBDK főigazgatóját.
– Fontos változás, hogy 2013 óta a jogvédők kormánytisztviselőként, az ország minden pontján teljes munkaidőben, egységes szakmai irányelvek alapján látják el a munkájukat, amely nem korlátozódik a fogadóórákra. Célunk, hogy minden hozzánk fordulónak segítséget tudjunk nyújtani személyesen vagy telefonon, levélben, e-mailben, vagy akár a honlapunkon lévő panaszládánkon keresztül.
 
– Milyen feladatokat lát el az OBDK?
– Legfontosabb feladatunk, hogy a képviselőinkhez érkező megkereséseket kezeljük, az állampolgárok panaszait kivizsgáljuk, a rendszerben lévő anomáliákra felhívjuk az intézmények fi gyelmét. Jogvédelmi munkánkban kiemelt hangsúlyt kap a szakemberek módszertani képzése, a jogvédelmi képviselők tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése.
Fontos, hogy idén márciustól már az OBDK végzi az egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését, közreműködik az orvos-szakmai irányelvek fejlesztésében, ezzel is támogatva a betegek elégedettségének növelését és a rendszer hatékony működését.
Az egészségügy területén történő átlátható adományozás segítése érdekében Semmelweis Garancia Védjegyet működtetünk, amely reményeink szerint a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásán túl a civil szervezetek tudatos adomány-felhasználásához is hozzájárul. Emellett legújabb fejlesztésünk a „Jó Kórház” néven indított mobil alkalmazásunk, amely a betegjogi képviselőink azonnali elérhetősége mellett egy újfajta anonim észrevételezési lehetőséget biztosít a lakosságnak az egészségügyi ellátórendszer vonatkozásában. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az egészségügyi dokumentáció másolási díja országszerte egységes és méltányos legyen.
 
– Kik fordulhatnak az OBDK-hoz, és miben kérhetnek segítséget?
– Jogvédelmi képviselőink törvényben meghatározott keretek között elsősorban a betegeket, a bentlakásos intézményekben – például idősotthonokban, hajléktalanok átmeneti szállásán, rehabilitációs intézményekben, éjjeli menedékhelyen – élő ellátottakat és a gyermekotthonokban, nevelőszülőknél élő gyermekeket segítik jogaik megismerésében és azok érvényesítésében. Emellett szervezetünk a határon átnyúló egészségügyi ellátás magyarországi Nemzeti Kapcsolattartó Pontja.
 
– Az elmúlt évben hányan fordultak az OBDK-hoz?
– 2014-ben a három jogterület vonatkozásában 23 962 megkeresést kezeltünk. Ezen belül például az egészségügyi ellátásra vonatkozó megkeresések 35 százaléka volt panasz, 11 százaléka észrevételezés és a megkeresések 54 százalékában tájékoztatást kértek képviselőinktől. Megkereséseink száma évről évre növekszik, amely a jogvédelmi képviseleti munkánk ismertségét, elismertségét és a társadalom folyamatos igényét tükrözik.
 
Forrás: Nők Lapja
 


Kiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ