Jogvédelmi Képviselői Képzés 2020

2020.08.27.
 Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
2020. szeptember 17-én
betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő képzést indít.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzés jogi alapozó moduljának megtartásáról:
 
Felhívjuk a képzésre jelentkezők figyelmét, hogy a 2020. szeptember 17-én kezdődő jogi alapozó modul megtartása a nagy létszámra és a vírushelyzetre való tekintettel, biztonságunk megóvása érdekében, DIGITÁLIS FORMÁBAN valósul meg.
A felvételt nyert hallgatók további tájékoztatást kapnak a részletekről.
 
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
2020. szeptember 17-én
betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő képzést indít.
 
 
A továbbképzés komplex felkészülést biztosít nem csak a jogvédelem területén képviselői feladatokat ellátók részére, hanem az egészségügy, a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók részére is.
 
A 120 órás képzési program általános ismeretek része mindhárom jogterületen azonosan jogi, pszichológiai, szociológiai és kommunikációs ismeretekből áll 50 képzési órában, amit követ a szakterületnek megfelelő speciális ismeretek oktatása további 50+20 (elmélet +szakmai gyakorlat) órában.
 
A jelentkezők az általános képzés keretében - egyebek között - megismerkednek az Integrált Jogvédelmi Szolgálat szerepével a jogvédelem rendszerében, polgári, büntetőjogi, közigazgatási jogi alapismereteket szereznek, áttekintik az adatvédelmi szabályozást, a jogvédelmi munkára vonatkozó főbb intézményi struktúrákat, valamint megismerkednek a hatékony kommunikációval, és a mediáció elméletével és gyakorlatával.
 
Az alapozó ismeretek elsajátítását követően a speciális ismeretek képzése szakterületenként különválik.
 
A betegjogi képzésen résztvevők áttekintik például az egészségügyi törvényt, a betegjogvédelemhez kapcsolódó szociális és gyermekvédelmi szabályzást, megismerkednek a betegek jogaival és kötelezettségeivel, a betegjogi képviselők feladataival, az egészségügyi ellátások finanszírozási rendszerével.
Az ellátottjogi képzésen résztvevők áttekintik többek között a szociális szolgáltatások működési rendszerét, az ellátottak jogait, panaszkivizsgálás fórumait, az ellátottjogi képviselők feladatait és kompetenciájának határait, a speciális csoportok jogvédelmét is.
A gyermekjogi képzésen résztvevők megismerik a gyermekvédelmi rendszer szabályait, működési rendjét, a gyermeki jogok védelmére vonatkozó szabályokat, a gyermekjogi képviselők feladatait, ezen túl a családjogi ismereteket, gyógypedagógiai, gyermekpszichiátriai előadást is hallgatnak.
Előadóink mindhárom szakterületen esetfeldolgozásokkal is segítik a különböző jogsérelmek kezelésének elsajátítását.
 
A továbbképzés általános ismereteket felmérő írásbeli vizsgával, valamint a speciális ismereteket számon kérő írásbeli és szóbeli vizsgával (esetfeldolgozás) zárul. A tanfolyam eredményes elvégzése esetén, a hallgatók tanúsítványt kapnak a szakterületre vonatkozó jogvédelmi ismeretek elsajátításáról.
 
 
 
A jelentkezés feltételei:
 
 
Továbbképzésünkre várjuk azok jelentkezését, akik a 381/2016. (XII.3.) Korm. rendelet alapján rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel és három év releváns területen eltöltött szakmai gyakorlattal:
• jogász, általános orvos, pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, teológus, illetve kommunikációs szakon szerzett szakképzettségű személy, továbbá az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy, valamint
• betegjogi képviselő esetén fogorvos, gyógyszerész, egyetemi szintű okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktató, védőnő, egyéb egészségügyi felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy,
• ellátottjogi képviselő esetén szociológus, szociálpolitikus, szociális szervező, szociálpedagógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettségű, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettségű személy, hittan tanár, hittanár, bölcsész, andragógus,
• gyermekjogi képviselő esetén pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakokleveles vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező védőnő, pszichopedagógus, bölcsész, szociológus, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező szakképzettségű személy, hittan tanár és hittanár, az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy.
Szakmai gyakorlat:
 a) a betegjogi képviselő esetében az egészségügyi szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, az egészségügyi igazgatási területen, az egészségügy területén működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve az ellátottjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,
 b) az ellátottjogi képviselő esetében a szociális szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, a szociális igazgatási területen, a szociális területen működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,
 c) a gyermekjogi képviselő esetében a gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási, illetőleg a gyermekvédelmi vagy gyámügyi igazgatási területen, a gyermekvédelem területén működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy ellátottjogi képviselőként végzett tevékenységet kell érteni.
 
 
 
 
Képzési időpontok:
 
 
A képzés a tervek szerint jelenléti típusú, azonban ha azt a vírushelyzet szükségessé teszi, távoktatási formára térünk át.
 
 
Mindhárom jogterület közös alapozó képzésének tervezett időpontjai:
 
 
2020. szeptember 17. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. szeptember 18. (péntek) 8.30.-16.45.
2020. szeptember 19. (szombat) 8.30.-16.45.
2020. szeptember 24. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. szeptember 25. (péntek) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2020. szeptember 30. (szerda) 8.30.-9.00.
 
 
Jogterületek szerinti képzések tervezett időpontjai:
 
 
Gyermekjog 50 óra:
2020. szeptember 30. (szerda) 9.15-16.45.
2020. október 1. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. október 8. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. október 9. (péntek) 8.30.-16.45.
2020. október 10. (szombat) 8.30.-16.45.
 
Gyakorlat 20 óra:
2020. október 15. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. október 16. (péntek) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2020. november 4. (szerda)
 
 
Ellátottjog 50 óra:
2020. október 8. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. október 9. (péntek) 8.30.-16.45.
2020. október 10. (szombat) 8.30.-16.45.
2020. október 15. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. október 16. (péntek) 8.30.-16.45.
 
Gyakorlat 20 óra:
2020. november 5. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. november 6. (péntek) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2020. november 27. (péntek)
 
Betegjog 50 óra:
2020. november 5. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. november 6. (péntek) 8.30.-16.45.
2020. november 12. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. november 13. (péntek) 8.30.-16.45.
2020. november 14. (szombat) 8.30.-16.45.
 
Gyakorlat 20 óra:
2020. november 26. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2020. november 27. (péntek) 8.30.-16.45.
 
Vizsga: 2020. december 11. (péntek)
 
 
 
A jelentkezés módja:
 
 
Képzéseinkre jelentkezni a jogvédelmi területnek megfelelő, lentebb található adatlap kitöltésével, a szakirányú diploma másolatának, valamint az Europass típusú önéletrajznak a feltöltésével lehet, 2020. augusztus 27-tól az adrienn.gurubi@ijb.emmi.gov.hu email címen lehet.
Önéletrajzában kérjük emelje ki a szakmai gyakorlatára vonatkozó időtartamot.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében, korlátozott számban (jogterületenként 25 fő), a jelentkezők regionális eloszlásának figyelembevételével tudjuk fogadni 2020. szeptember 11-ig, melyről e-mailben visszaigazolást küldünk.
 
A képzés elvégzéséről a hallgatók tanúsítvány kapnak, a tanúsítvány megszerzésének feltétele az igazolt 90%-os személyes jelenlét a képzési napokon!
 
A továbbképzés a résztvevők számára térítésmentes, de a hallgatók az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek betartása érdekében hallgatói szerződést kötnek, tekintettel arra, hogyha a térítésmentes képzés feltételeinek a résztvevő nem tesz eleget, úgy visszafizetési kötelezettség terheli a képzési díj vonatkozásában.
 
Képzéssel kapcsolatban további információk kérhetők:
 
dr. Szabó Péter
tel: +3618969002
 
A képzés helyszíne:
 
 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Budapest 1134 Budapest Tüzér utca 33-35.
Megközelíthetőség:
Gépkocsival:
Az irodaház környéke fizető övezet.
 
Tömegközlekedési eszközzel:
Busz: 105 Deák tértől a Hun utcai megállóig
Metró: M3-as Dózsa György úti megállótól
Villamos: Lehet tértől 14-es Hun utcai megálló vagy 1-es lehel út-Róbert K. krt. megálló
 
 
 

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2023.01.20.
2023. március 9. és június 3. között 120 órás ingyenes betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselői képzést tervezünk indítani, melynek részletei weboldalunkon...

2022.11.18. kép
Az ENSZ 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezménye összefoglalja azokat a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételét biztosító...

2022.10.17.
Az IJSZ szervadományozásról szóló jogszabályi összefoglalóval kíván segítséget nyújtani az egészségügyi szakemberek – elsősorban háziorvosok - számára. A mellékelt tájékoztató...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.bm.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ