ELLÁTOTTJOGI PÁLYÁZAT 2020

2020.08.31.
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
 
„Színes hétköznapok a testi-lelki egészségért 2020” Ellátottjogi pályázat
 
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat pályázatot hirdet a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézmények részére.
 
 
 INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT
 
ELLÁTOTTJOGI PÁLYÁZAT 2020
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
 
„Színes hétköznapok a testi-lelki egészségért 2020” Ellátottjogi pályázat
 
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat pályázatot hirdet a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézmények részére.
 
A szociális készségek lebomlásánál az elsődleges akadály a nyelvi-kifejezési nehézség, a mérlegelési belátó képesség, az észlelési és a mozgásszervi nehézség. Segíthetnek a mentális karbantartást szolgáló egyéni és csoportfoglalkozások, képességeik és szükségleteik szerinti programtervezés. A szociális készségek megőrzéséhez, megerősítését segítő egyéni módszerekre van szükség, melyet minden intézmény a saját speciális területén tud alkalmazni.
A pályázat célja a mentális vagy lelki egészség megőrzését, javítását célzó, a szociális ellátások ellátottjai körében végzett eredményes munkamódszerek, vagy újszerű sikeres modellek bemutatása. A pályázat által a társadalmi integráció megvalósulását, az ehhez kapcsolódó mentálhigiénés munkát tudják a pályázatot benyújtó intézmények bemutatni. A célunk az, hogy összegyűjtsük a működő és egymástól akár világnézetében vagy szakmai felfogásában teljesen különböző jó mintákat, ötleteket, példákat.
Pályázatunkra várjuk a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézmények jelentkezését, hogy megmutathassák azon szaktudásukat, melyet a mentálhigiénés munkába fektetnek az ellátottak képességeinek megőrzésére, fejlesztésére, e mellett biztosítva az ellátottak ellátotti jogait is. Különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra, a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetőségeinek megteremtésére, társadalmi integrációjukhoz való jog érvényesülésére.
Pályázat keretein belül 5-8 perces kisfilmen keresztül a pályázó intézmény bemutatja a mentális és lelki egészség megőrzését, javítását, fejlesztését célzó mentálhigiénés foglalkoztató tevékenységét. Megmutathatja, hogy a saját intézményükben milyen innovatív példa van arra, hogy minél sokoldalúbb vagy sokrétűbb lehessen a mentálhigiénés munka és a foglalkozás. Pályázatunkra akár több eseményből álló időszakot bemutató anyagokat is készíthetnek.
 
A pályázat meghirdetésének időpontja 2020. augusztus 31.
Beérkezés határideje: 2020. október 31.
A beérkezett pályázati anyagokból - két fordulóban - zsűri, majd a szakmai Bizottság elbírálása alapján legjobb pályázati alkotások kerül kiválasztásra.
 
Az elsődleges cél a „jó gyakorlatok” összegyűjtése, melyekkel más intézményeket tudunk segíteni. A díjazás oklevél, gravírozott emlékplakett, és a mentálhigiénés foglalkozásokat segítő egyéb nyeremény formájában történik, melyek átadása 2020. novemberében záróünnepség keretében történik. Ezen a napon bemutatásra kerülnek a díjazott pályaművek (kisfilmek) és a „jó gyakorlatok” is annak érdekében, hogy valamennyi meghívott intézmény érintett szakemberei számára mindez workshop formájában is megismerhető legyenek.
 
A filmen szereplők nyilatkozatát meg kell küldeni, melyben hozzájárulnak ők, vagy a törvényes képviselője hozzájárulását adja a filmen történő szerepléshez, az elkészült film közzétételéhez. Jelen elektronikus levél mellékletében megtalálható a hivatalos Pályázati felhívás, illetve a pályázathoz szükséges Nyilatkozat.
 
Az IJSZ honlapjáról (www.ijsz.hu) is letölthetők a pályázathoz szükséges dokumentumok.
 
Bízunk benne, hogy a pályázatunk által sikerül megtalálnunk, és bátorítanunk azokat a terápiás munkatársakat, lelki gondozókat, mentálhigiénés munkatársakat, szociális munkásokat és vezetőiket, akik meg szeretnék mutatni tudásukat, hozzáértő szakmaiságukat. Ily módon hozzájárulva ahhoz, hogy a tudásuk átadásával segítsék a többi intézményt, hogy minél hatékonyabban tudjon működni az ellátottak képességének megőrzése, fejlesztése, mely által biztosítható az ellátottak ellátotti jogainak széleskörű érvényesülése is.
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat elkötelezett az ellátottak jogvédelme mellett, és támogatja azon kezdeményezéseket, melyek elősegítik az ellátotti jogok hatékonyabb érvényesülését.
 
 
Budapest, 2020. augusztus 31.
 
 
Tisztelettel:
 
 
Dr. Novák Krisztina
jogvédelmi biztos

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...



Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ