BETEGJOGI PÁLYÁZAT 2020

2020.09.15.
 ÁPOLJUK
A BETEG§OGOKAT III.
 
VERSENYFELHÍVÁS
 
AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)
2020 ŐSZÉN ÚJRA
 
BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
9.-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI SZÁMÁRA
 
ÁPOLJUK
A BETEG§OGOKAT III.

 
VERSENYFELHÍVÁS
 
 
AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)
2020 ŐSZÉN ÚJRA

 
BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
9.-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI SZÁMÁRA
 
 
A VERSENY CÉLJA, hogy a szakképző intézmények diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal megelőzhetik a betegjogok megsértését, továbbá egészségügyi szaktevékenységük során és a kortársaikkal történő kommunikációjukban is határozottabban képviselhessék a betegjogokat.
 
 
A VERSENYRE JELENTKEZHETNEK az egészségügyi szakképzésben résztvevő intézmények 9.-12. évfolyamának tanulóiból álló 5 fős csapatok. Egy intézményből több csapat is nevezhet, korosztályi megkötés nélkül.
 
 
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
 
 
1. forduló
 
 
Az IJSZ 2021-es tervei között szerepel egy konferencia megszervezése egészségügyi dolgozók részére „A beteg gyermek jogai a kórházban” címmel. A verseny első fordulója szorosan kapcsolódik ehhez.
Kérjük a pályázó csapatokat, készítsenek el egy maximum 1 perc időtartamú beharangozó kisfilmet (intro), mely segít felkelteni a célcsoport érdeklődését az említett konferencia iránt.
 
A versenyfilm az 1997. évi CLIV. törvényben rögzített betegjogok figyelembe vételével készüljön. A pályázó csapatok tagjai elengedhetik a fantáziájukat és megmutathatják kreativitásukat.
 
 
Kérjük, hogy a versenyfilmek az alábbi szempontok figyelembevételével készüljenek:
 
 
• a versenyfilmek bármilyen képrögzítő eszközzel (pl. videó kamera, mobileszközök) illetve bármely technikával (pl. animáció, élőszereplő vagy a kettő ötvözete) készíthetőek.
• a versenyfilm nem használhat fel szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat
• az elkészült versenyfilmekben személyiségi jogokat sértő tartalom nem használható, a felvétel helyszíne ne legyen beazonosítható (pl. egészségügyi, oktatási, szociális intézmény)
• amennyiben nem animációs a versenyfilm, akkor annak szereplői kizárólag a versenyző csapat tagjai, tehát maguk a diákok lehetnek
 
 
A beérkezett versenyfilmek - az alábbi egységes szempontrendszer szerint történő - elbírálást követően jutnak be a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok intézményvezetőit írásban értesítjük a döntő időpontjáról és annak lebonyolításáról.
 
 
A beérkezett versenyfilmek egységes bírálati szempontjai:
 
• témaválasztás / alapötlet egyedisége
• figyelemfelkeltés intenzitása / hatásfoka
• feldolgozás mélysége / érzékenysége
• sikerül-e a pályaműnek újszerű látásmódot tükröznie
• szerkesztettség / dramaturgia / rendezés
• etikai és morális szempontok
• kreativitás / ötletesség
• képi megvalósítás
 
 
2. forduló: Döntő
 
 
A járványhelyzet okán, a döntő - a korábbiaktól eltérően - idén előreláthatóan nem tud személyes részvétellel megvalósulni. A verseny szervezői tájékoztatják a döntőbe jutott csapatokat és az intézmények vezetőit a döntő on-line történő megrendezésének technikai feltételeiről, részleteiről, illetve az esetleges változásokról.
 
 
A döntőt megelőzően, a bejutott csapatok - az intézményük vezetőjével egyeztetett időpontban és módon – 1 alkalommal, 2 óra időtartamban, a területileg illetékes betegjogi képviselő segítségével on-line felkészítésben részesülnek a betegjogokról. Ezt követően, az előadás diasorát az adott intézmény rendelkezésére is bocsájtjuk.
 
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) területileg illetékes betegjogi képviselőinek elérhetősége megtalálható: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html
 
A döntőn a résztvevők különböző feladatok megoldásával adnak számot betegjogi felkészültségükről, kommunikációs- és problémamegoldási képességükről.
 
 
EGYÉB TUDNIVALÓK

 
• a versenyfilmeket az alábbi e-mail címre kell megküldeni:
 
 
• versenyfilmek beküldési határideje az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:
 
 
2020. október 22. (csütörtök)
 
 
• döntő: 2020. november hóban
• a versenyfilmek KIZÁRÓLAG az Integrált Jogvédelmi Szolgálat részére kerülhetnek elektronikusan megküldésre, a fent megadott formában és módon
• a versenyző csapatok vállalják, hogy az elkészült versenyfilmet a verseny eredményhirdetéséig a nyilvánosság számára nem teszik közzé és más célra sem használják fel
 
A döntő szakmai zsűrijében országos hatáskörű szakmai szervek és intézmények képviselői vesznek részt.
 
 
Az I. – III. helyezett csapatok díjazása ajándéktárgyakkal történik.
 
 
A szakmai zsűri által legjobb első háromnak ítélt versenyfilm - a készítőik hozzájárulásával - bemutatásra kerül az Integrált Jogvédelmi Szolgálat szervezésében megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.
 
 
A versennyel kapcsolatosan tájékoztatást, szakmai segítséget Köleszné Hanák Gabriella betegjogi képviselő nyújt az érdeklődőknek.
Elérhetőségei: telefon: +36 20 4899 551; e-mail: gabriella.hanak@ijb.emmi.gov.hu
 
 
SOK SIKERT KÍVÁNUNK
A VERSENYFILMEK KÉSZÍTÉSÉHEZ!
 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 15.
 
                                                                                            Dr. Novák Krisztina
                                                                                                jogvédelmi biztos
 

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ