Elhivatottan a betegek, ellátottak, gyermekek jogvédelme iránt Sikeres projektzárás az OBDK-nál

2015.10.13.
Az Európai Unió 915 millió forint támogatásával valósult meg az „betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédői munka fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt az elmúlt évek során. A támogatás a lakosság jogtudatosítása és széleskörű tájékoztatása mellett többek között a jogvédelmi képviselet országos szintű elérését, 7 regionális iroda és 12 jogvédelmi információs pont létrehozását, továbbá 453 fő szakember jogvédelmi képzését tette lehetővé.
A projekt általános célként határozta meg a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelmét, az ellátáshoz való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítását, jogaik érvényesülésének elősegítését, emberi méltóságuk tiszteletben tartatását, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny társadalmi csoportokra.
 
A program során az érintettek és a lakosság széleskörű elérése érdekében megvalósult a jogvédelmi képviselők országos szintű hozzáférése. Emellett a támogatásnak köszönhetően összesen 619 szakmai műhely és lakossági fórum, továbbá 20 szakmai füzet és 8 tájékoztató anyag segítette az érdeklődők felvilágosítását, jogtudatosítását és a jogvédelmi hálózat megismerését az elmúlt időszakban.
 
A projekt keretében az ország 7 pontján – Zalaegerszegen, Pécsen, Székesfehérváron, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben és Budapesten – regionális irodák jöttek létre, amelyek a lakossági tájékoztatás biztosításán túl a régiókban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására is lehetőséget teremtenek. Ezeken túl 12 megyei kormányhivatalban integrált jogvédelmi információs pontok járulnak hozzá a jogvédelmi hálózat szolgáltatásainak könnyebb eléréséhez.
 
A képviselői hálózat fejlesztése érdekében szervezett komplex jogvédelmi képviselői képzéseket mostanáig 453 fő egészségügyi, szociális vagy gyermekvédelmi területen dolgozó szakember végezte el az uniós támogatásból, segítve ezzel a jogvédelmi tevékenységben történő részvételt és a területen dolgozók jogtudatosságát.
 
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP 5.5.7-08/1 „betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásán elnyert 915.000.000 forint uniós támogatással megvalósult projekt 2009. január 1-jén vette kezdetét és 2015. október végén fejeződik be.

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2020.09.15.
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT III. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2020 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2020.09.03.
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat gyermekjogi képviselői vetélkedőre hívnak Benneteket!

2020.08.31.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Színes hétköznapok a testi-lelki egészségért 2020” Ellátottjogi pályázat Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat pályázatot hirdet...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ