BETEGJOGI PÁLYÁZAT 2020

2020.09.15.
 ÁPOLJUK
A BETEG§OGOKAT III.
 
VERSENYFELHÍVÁS
 
AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)
2020 ŐSZÉN ÚJRA
 
BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
9.-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI SZÁMÁRA
 
ÁPOLJUK
A BETEG§OGOKAT III.

 
VERSENYFELHÍVÁS
 
 
AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)
2020 ŐSZÉN ÚJRA

 
BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
9.-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI SZÁMÁRA
 
 
A VERSENY CÉLJA, hogy a szakképző intézmények diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal megelőzhetik a betegjogok megsértését, továbbá egészségügyi szaktevékenységük során és a kortársaikkal történő kommunikációjukban is határozottabban képviselhessék a betegjogokat.
 
 
A VERSENYRE JELENTKEZHETNEK az egészségügyi szakképzésben résztvevő intézmények 9.-12. évfolyamának tanulóiból álló 5 fős csapatok. Egy intézményből több csapat is nevezhet, korosztályi megkötés nélkül.
 
 
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
 
 
1. forduló
 
 
Az IJSZ 2021-es tervei között szerepel egy konferencia megszervezése egészségügyi dolgozók részére „A beteg gyermek jogai a kórházban” címmel. A verseny első fordulója szorosan kapcsolódik ehhez.
Kérjük a pályázó csapatokat, készítsenek el egy maximum 1 perc időtartamú beharangozó kisfilmet (intro), mely segít felkelteni a célcsoport érdeklődését az említett konferencia iránt.
 
A versenyfilm az 1997. évi CLIV. törvényben rögzített betegjogok figyelembe vételével készüljön. A pályázó csapatok tagjai elengedhetik a fantáziájukat és megmutathatják kreativitásukat.
 
 
Kérjük, hogy a versenyfilmek az alábbi szempontok figyelembevételével készüljenek:
 
 
• a versenyfilmek bármilyen képrögzítő eszközzel (pl. videó kamera, mobileszközök) illetve bármely technikával (pl. animáció, élőszereplő vagy a kettő ötvözete) készíthetőek.
• a versenyfilm nem használhat fel szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat
• az elkészült versenyfilmekben személyiségi jogokat sértő tartalom nem használható, a felvétel helyszíne ne legyen beazonosítható (pl. egészségügyi, oktatási, szociális intézmény)
• amennyiben nem animációs a versenyfilm, akkor annak szereplői kizárólag a versenyző csapat tagjai, tehát maguk a diákok lehetnek
 
 
A beérkezett versenyfilmek - az alábbi egységes szempontrendszer szerint történő - elbírálást követően jutnak be a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok intézményvezetőit írásban értesítjük a döntő időpontjáról és annak lebonyolításáról.
 
 
A beérkezett versenyfilmek egységes bírálati szempontjai:
 
• témaválasztás / alapötlet egyedisége
• figyelemfelkeltés intenzitása / hatásfoka
• feldolgozás mélysége / érzékenysége
• sikerül-e a pályaműnek újszerű látásmódot tükröznie
• szerkesztettség / dramaturgia / rendezés
• etikai és morális szempontok
• kreativitás / ötletesség
• képi megvalósítás
 
 
2. forduló: Döntő
 
 
A járványhelyzet okán, a döntő - a korábbiaktól eltérően - idén előreláthatóan nem tud személyes részvétellel megvalósulni. A verseny szervezői tájékoztatják a döntőbe jutott csapatokat és az intézmények vezetőit a döntő on-line történő megrendezésének technikai feltételeiről, részleteiről, illetve az esetleges változásokról.
 
 
A döntőt megelőzően, a bejutott csapatok - az intézményük vezetőjével egyeztetett időpontban és módon – 1 alkalommal, 2 óra időtartamban, a területileg illetékes betegjogi képviselő segítségével on-line felkészítésben részesülnek a betegjogokról. Ezt követően, az előadás diasorát az adott intézmény rendelkezésére is bocsájtjuk.
 
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) területileg illetékes betegjogi képviselőinek elérhetősége megtalálható: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html
 
A döntőn a résztvevők különböző feladatok megoldásával adnak számot betegjogi felkészültségükről, kommunikációs- és problémamegoldási képességükről.
 
 
EGYÉB TUDNIVALÓK

 
• a versenyfilmeket az alábbi e-mail címre kell megküldeni:
 
 
• versenyfilmek beküldési határideje az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:
 
 
2020. október 22. (csütörtök)
 
 
• döntő: 2020. november hóban
• a versenyfilmek KIZÁRÓLAG az Integrált Jogvédelmi Szolgálat részére kerülhetnek elektronikusan megküldésre, a fent megadott formában és módon
• a versenyző csapatok vállalják, hogy az elkészült versenyfilmet a verseny eredményhirdetéséig a nyilvánosság számára nem teszik közzé és más célra sem használják fel
 
A döntő szakmai zsűrijében országos hatáskörű szakmai szervek és intézmények képviselői vesznek részt.
 
 
Az I. – III. helyezett csapatok díjazása ajándéktárgyakkal történik.
 
 
A szakmai zsűri által legjobb első háromnak ítélt versenyfilm - a készítőik hozzájárulásával - bemutatásra kerül az Integrált Jogvédelmi Szolgálat szervezésében megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.
 
 
A versennyel kapcsolatosan tájékoztatást, szakmai segítséget Köleszné Hanák Gabriella betegjogi képviselő nyújt az érdeklődőknek.
Elérhetőségei: telefon: +36 20 4899 551; e-mail: gabriella.hanak@ijb.emmi.gov.hu
 
 
SOK SIKERT KÍVÁNUNK
A VERSENYFILMEK KÉSZÍTÉSÉHEZ!
 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 15.
 
                                                                                            Dr. Novák Krisztina
                                                                                                jogvédelmi biztos
 

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...

2021.01.06.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény jelentős változásokat hoz az egészségügy területén. A törvény január 1-én hatályba lépett rendelkezései...

2020.11.27. kép
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2020 őszén III. alkalommal rendezte meg betegjogi interaktív versenyét az egészségügyi szakképzésben résztvevő intézmények 9-12. évfolyamának...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ